Budynek produkcyjno – magazynowy

Budynek o szerokości 19m i długości 50m, dach dwuspadowy o nachyleniu 25 stopni. Budynek o konstrukcji lekkiej, słupy rurowe, pokrycie blachą trapezową. W obliczeniach jest uwzględniony ciężar ogniw fotowoltaicznych.